je eigenwijze - praktijk voor lichaamsgeoriënteerde therapie en bewustwording

Systemisch werken

Systemisch werken of familieopstellingen is een nog vrij jonge en prachtige werkvorm die je in contact brengt met je familieziel. Ieder mens is onderdeel van zijn familiesysteem. Daarnaast zijn we ook onderdeel van andere systemen zoals het werk, vrienden, verenigingen. In het verbonden zijn met andere mensen kunnen
we veel steun ervaren. Verandert de verbondenheid in gebondenheid dan kan dit een last worden en voor beperkingen zorgen.

Bij familieopstellingen wordt gewerkt op de zielenlaag; een diepere laag dan de laag waarop wij meestal communiceren. Op deze laag kunnen verborgen of onzichtbare dynamieken spelen, die in het dagelijkse leven voor ongewenst, ineffectief en reflexmatig gedrag zorgen dat we zelf niet begrijpen. Zo kan het zijn dat de wortel van een probleem niet bij jezelf ligt, maar in gebeurtenissen van je gezin of familie. Belangrijke of niet goed uitgewerkte relaties kunnen nog lang invloed op ons blijven hebben, evenals boosheid, schuld en het buitensluiten van een ander.

Tijdens en na een opstelling krijg je een dieper inzicht in de bewegingen en de dynamieken van het systeem waar je deel van uitmaakt. Je krijgt vaak vanuit een onverwachte hoek te zien wat het is dat jou blokkeert, waar je angsten en onzekerheden vandaan komen. Dankzij deze inzichten en het liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden kan de energie weer gaan stromen en zul je anders in het leven gaan staan.

In een opstelling wordt gewerkt met één vraagsteller en met representanten. De representanten vertegenwoordigen iemand of iets uit het systeem van de vraagsteller en ze zetten daarmee de dynamiek binnen het systeem van de vraagsteller ruimtelijk neer. Bijzonder is dat de representanten zonder enige voorkennis de gevoelens van een andere persoon voelen en vertolken!
Herhalende patronen door generaties heen, rolverwisselingen of verstoorde verhoudingen kunnen zichtbaar gemaakt worden. Door de opstelling ruimtelijk te veranderen of door andere interventies kan dit patroon doorbroken worden. De vraagsteller krijgt meer begrip en rust of kan stappen zetten die op dit moment kloppend zijn.

De soorten vragen die ingebracht kunnen worden betreffen conflicten, relatie, gezondheidsklachten, verslavingen, incest, rouw en gevoelens van ontoereikendheid of levensvraagstukken.

In individuele therapie kan deze werkvorm enigszins aangepast gebruikt worden. Het is een aanvullende, rustige en diep inzichtgevende manier van werken.


Relatietherapie →

je eigenwijze - praktijk voor lichaamsgeoriënteerde therapie en bewustwording

©Developed by JLGsoft