je eigenwijze - praktijk voor lichaamsgeoriënteerde therapie en bewustwording

Coaching

Coaching is bedoeld voor individuen die ondersteuning willen in de optimalisatie van hun professioneel functioneren. De aanvraag kan individueel zijn of vanuit de organisatie komen.

De focus van coachen ligt voor ons op het versterken van iemands authenticiteit. Dat bekent in staat zijn te handelen in overeenstemming met je eigen unieke kwaliteiten, daadkracht, beperkingen en belevingen.
Wij gaan op zoek naar kracht en zwakte binnen je functioneren. Het begeleidingstraject richt zich vervolgens op jouw specifieke groeimogelijkheden. De aandacht is gericht op het hier en nu.

We werken met oefeningen, opstellingen en communicatietraining. Door onze werkervaringen
bevindt onze manier van werken zich op het raakvlak van coachen en therapie.
In de loop van een traject kan de behoefte ontstaan langer stil te staan bij ervaringen uit het verleden.
In gezamenlijk overleg kunnen een aantal lichaamsgerichte sessies afgesproken worden.
Sinds 2012 werken wij in coachingstrajecten ook samen met het paard.

Tussentijdse evaluaties bepalen of de koers aangepast moet worden en of de hulpvraag is beantwoord.

Info en contact info@je-eigenwijze.nl


Paardencoaching →

je eigenwijze - praktijk voor lichaamsgeoriënteerde therapie en bewustwording

©Developed by JLGsoft